Chuyển đến nội dung chính

Tài nguyên, môi trường trong việc phát triển kinh tế thị trường ở Việt nam

Để khẳng định tính cấp bách của việc sử dụng và quản lý tài nguyên môi trường của Việt nam:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45148

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mô hình cơ bản phản ánh năng suất độ phì nhiêu thực tế trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ Tĩnh