Chuyển đến nội dung chính

Chiến lược phát triển hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của TP Hà Nội đến năm 2020

mời các bạn đọc tài liệu tại đây

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23965

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục Tiểu học ở Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Cộng sinh văn hóa và giao lưu văn hóa Đông Tây